صلاح الدین عبداله زاده

صلاح الدین عبداله زاده

/ برنامه نویس وب و تحت ویندوز

  • برنامه نویس تحت وب با ASP.NET، مسلط به زبان C#.NET
  • برنامه نویسی تحت ویندوز با زبان C#.NET
  • مسلط به زبان SQL
  • برنامه نویس Full Stack
  • مسلط بر HTML، CSS، Saas، Ajax و JQuery

 

آدرس ایمیل: Abdollahzadeh@Rebin-Group.com