خبات صابری

/ برنامه نویس تحت وب

  • مسلط به فریم ورک Laravel (معماری MVC)
  • پیاده سازی وب سرویس های Client/Server بر پایه RestFull/JSON
  • مسلط به JQuery , JavaScript , HTML , CSS و پلتفرم Ajax

 

آدرس ایمیل: Saberi@Rebin-Group.com